O firmě ART PROTECT®

ART PROTECT® – soukromá bezpečnostní služba s tradicí od roku 1990.

O nás

V příbramském regionu první bezpečnostní agentura, zajišťující komerční bezpečnost pro soukromé osoby i organizace, s centrálou v Příbrami a pobočkami pultu centrální ostrahy v Dobříši, Hořovicích, Mníšku pod Brdy a Březnici.


Historie

Firma ART PROTECT® – soukromá hlídací služba byla založena v roce 1990. 1. ledna 1991 bylo započato s vlastním prováděním fyzické ostrahy objektů. V současné době firma působí především v okrese Příbram. Zajišťuje svými pracovníky ostrahu pro řadu dalších podniků i mimo vlastní region, spolupracuje při významných kulturních akcích, výstavách, aukcích apod.

Svojí činností ART PROTECT® s.h.s. pokrývá celé spektrum společnosti... Pomáhá svým zákazníkům lépe zvládnout rizika, kterým jsou vystaveni jejich pracovníci, následně rizika přejímá pod svou kontrolu. Firma byla a stále je firmou specializovanou na komerční bezpečnost, která je jedinou náplní činnosti


Cíle a služby

Cílem firmy ART PROTECT® s.h.s. je poskytovat kvalitní služby svým obchodním partnerům bez rozdílu, zda se jedná o podnikatele či prostého občana. Soukromá bezpečnostní služba není v rozporu s oficiálními bezpečnostními orgány. Na rozdíl od nich je zcela nezávislá. Kdykoliv však problém nebo situace překročí rámec její soukromé pravomoci, spolupracuje s těmito institucemi (např. předávání zajištěných pachatelů Policii ČR).

Podstatou vzniku soukromých bezpečnostních služeb je poznání občanů, podnikatelů i ostatních subjektů, o nutnosti vytvořit si konkrétní zabezpečení svého majetku. Výsledkem je zjištění, že je neekonomické a dokonce nežádoucí vyžadovat na oficiálních organizacích, zejména na policii ochranu osob a vlastnictví soukromého i státního sektoru bez zajištění preventivních zabezpečovacích opatření, použitých těmito sektory. Obchodní bezpečnost se vztahuje na rozličné oblasti, směřující ke komplexnímu zabezpečení majetku zákazníka. ART PROTECT s.h.s. je Vám schopen pomoci tuto problematiku úspěšně vyřešit.

ART PROTECT® s.h.s. pokrývá svou činností celé spektrum komerční bezpečnosti v následujících oblastech:

Fyzická ostraha
:: střežení objektů fyzickými osobami (pracovníky firmy)
:: ochrana osob - zabezpečení zdraví a majetku občana
Pult centrální ochrany
V případě signalizace napadení hlídaného objektu je aktivována vlastní výjezdová skupina zabezpečující provedení zásahu.
Satelitní střežení vozidel
Využíváme technologii navigačního a zabezpečovací satelitního systému sledování vozidel NASEC.
Převozy peněz a cenin
:: denní odvoz tržeb na účet finančních ústavů
:: ozbrojený doprovod finančních hotovostí
Copyright © 2009 ART PROTECT®, s.h.s.
Created by www.mr-webdesign.eu